Charlotte heeft dierenzorgtechnieken gestudeerd. Het heeft even geduurd voor ze haar passie kon verder zetten in haar carrière.

Op privé vlak is ze altijd bezig geweest met dieren. In het weekend doet ze Flyball op wedstrijdniveau met haar honden Miley, Pongo en Joey.

Ze heeft voordat ze bij ons in dienst is gekomen 2 jaar als dierenartsassistente gewerkt bij Dr. Geerdens die ondertussen op een welverdiend pensioen is.
Ze helpt sinds juli 2021 voltijds in onze praktijk.

Charlotte is het eerste aanspreekpunt van DAP Invivo, assisteert bij de consultaties en operaties, en neemt het administratieve werk op zich.